UD 9 - Com fer que es compleixin els drets humans?

Objectiu
A partir de l'anàlisi de diferents casos d'incompliment dels drets humans que heu elaborat individualment, s'ha de construir un document on es recomanin mesures per tal de fer complir els drets humans al món.

Què ha d'incloure?
Un mínim de 5 i un màxim de 20 mesures. Tot i que el nombre de propostes compta per a l'avaluació del treball, és millor que hi hagi poques propostes ben articulades que moltes mal fetes.

Cada mesura ha d'incloure:
 • A qui va dirigida la recomanació (a la ONU, a un estat o a més d'un en concret, a un col·lectiu en concret, per exemple els militars o a les ONG's, etc.)
 • La recomanació en si.
 • Mesures morals, jurídiques, policials o militars, internacionals o no, que aquell a qui va adreçada la recomanació hauria d'emprendre per a fer-la complir efectivament.
 • Resposta a les preguntes:
  • Creieu que, avui en dia, es podria aplicar aquesta mesura?
  • En cas que sigui possible com, en cas que no per què?

Exemple:
A qui va dirigida? A la ONU
Recomanació: Aturar el tràfic d'armes a països en conflicte.
Mesures: Imposar sancions als països que exporten armes.
Resposta a les preguntes: No creiem que sigui factible aplicar aquesta mesura avui en dia perquè el principal exportador d'armes són els EEUU i tenen dret de veto a la ONU, per tant la ONU mai arribaria a aprovar una mesura com aquesta.

Mètodes
Llegiu-vos TOTA la declaració del drets de l'home.
Doneu-hi voltes.
No us centreu exclusivament en l'àmbit internacional, ni tampoc en els casos que vau analitzar vosaltres. Podeu consultar els altres grups.
Intenteu ser realistes.
Podeu repartir-vos la feina i després corregir-ho entre tots abans d'entregar-ho (això només és un suggeriment, podeu utilitzar un altre mètode si voleu).

Ajudes
S'haurà d'entregar un esborrany a un altre grup per tal que us el corregeixin. Així mateix, haureu de corregir un esborrany d'un altre grup, d'on podeu extreure idees (no copiar literalment). Les dates de presentació dels esborranys s'hauran d'acordar amb l'altre grup.

Temps de l'activitat
10 dies


Recursos bàsics
Declaració del drets de l'home
Exercici anterior, on analitzàveu casos de violació dels drets humans
La premsa diària, digital o no (aneu amb compte amb les fonts)
L'exercici d'un altre grup de treball, que haureu de corregir.

Avaluació
 • Autoavaluació: 20%
 • Nombre, completesa i qualitat de les propostes: 50% de la puntuació total.
  Es valorarà positivament: a) Que siguin mesures variades, imaginatives i referents a diferents drets humans
  b) Que no sempre depenguin de l'acció dels estats o d'organismes internacionals
  c) Que siguin mesures factibles (però no que sigueu excessivament idealistes en les valoracions).
 • Procés de discussió: 30% de la puntuació total.
 • Ús d'un vocabulari propi: 5% de la puntuació total.
 • Altres aspectes: 5% de la puntuació total.
  • Aquesta categoria inclou la fiabilitat de les fonts alternatives, l'ortografia i la correcta edició del text (paràgrafs, negretes, cursives, etc.) També es valorarà la correcció en la discussió.