UD 8 - Introducció a la geopolítica

Objectiu
Elaboració de dos documents relacionats: Un mapa on se siguin una sèrie d'ítems i un text on es raonin els criteris que s'han seguit per elaborar el mapa.

Què ha d'incloure?
1.Un mapa elaborat amb Google Maps on s'indiqui el següent:
 • Una república democràtica a cada continent
 • Una república no democràtica
 • Dues monarquies constitucionals a continents diferents
 • Una democràcia de sistema bipartidista
 • Una democràcia unicameral
 • Un estat en vies de democratització
 • Una tecnocràcia

2.Un text on es justifiqui, per punts, cadascun dels ítems introduïts al mapa.
Exemple: Espanya és una monarquia constitucional perquè té un rei que està sotmés a la constitució i és governat per un govern escollit...

Mètodes
1.Entrar a Google Maps, a la prestanya de l'esquerra, entrar a «els meus mapes» o «mis mapas» i crear-ne un de nou que es digui «UD8 GrupX», on X és el nom del vostre grup de treball. Escolliu l'opció «Veure públicament». Introduir ítems numerats i, a l'espai de descripció, posar l'etiqueta que els pertany. (Exemple: 1- Espanya. Monarquia constitucional.) Finalment, enllaçar-lo des de la pàgina del wiki on hi hagi el text.

2. Justificar, per a cada ítem, l'etiqueta que li hem atorgat tot utilitzant el vocabulari propi de la unitat. Algunes de les etiquetes són fàcils de justificar, altres requereixen un cert debat.

Ajudes del professor
Aquesta activitat s'ha de presentar sense esborranys previs.

Temps de l'activitat
5 dies

Recursos bàsics
Materials del curs
Gran enciclopèdia catalana
Viquipèdia (tingueu en compte que no és fiable al 100%)
DIEC2

Avaluació
 • Autoavaluació: 10%
 • Completesa i qualitat del treball final: 30% de la puntuació total.
 • Procés de discussió: 20% de la puntuació total.
 • Ús d'un vocabulari propi: 30% de la puntuació total.
 • Altres aspectes: 10% de la puntuació total.
  • Aquesta categoria inclou la fiabilitat de les fonts alternatives, l'ortografia i la correcta edició del text (paràgrafs, negretes, cursives, etc.) També es valorarà la correcció en la discussió.