UD 8 - Arquitectura política d'un estat asiàtic: Pakistan

Objectiu

Què ha d'incloure?
Primera part: les dades
 • Dades demogràfiques i distribució de la població.
 • Dades econòmiques bàsiques (PIB, dispersió de la riquesa)
 • Llengües
 • Religió
 • Definició de l'Estat
 • Sistema de govern
 • Estructures camerals (quantes cambres té, de quan escons, en quina llengua es parla al parlament, etc.)
 • Sistema de partits
 • Breu història del Pakistan (un paràgraf)
Segona part: la reflexió
Basant-vos en les dades anteriors, responeu raonadament a aquestes preguntes:
 • Penseu que el passat britànic ha deixat rastre al Pakistan? De quina manera?
 • Ceieu que els drets humans hi són respectats? Si se n'infringeix algun indiqueu quin i què us ho fa pensar.
 • Creieu que les diferències d'ètnia tenen importància a la vida política? Penseu que la democràcia Pakistanesa i la democràcia Espanyola són semblants políticament? Raoneu la vostra resposta.

Mètodes
El treball s'ha de desenvolupar en quatre fases:

1. Buscar informació sobre el Pakistan i triar la que sigui rellevant
2. Elaborar la primera part del document amb les dades recollides
3. A partit d'aquesta primera part discutir i formular les respostes que creieu encertades tot raonant-les. Intenteu argumentar bé les vostres idees, el procés de discussió serà avaluat.
4. Avaluar el treball d'un altre grup: Heu de discutir raonadament quina nota doneu al text presentat per un altre grup de treball. Heu de decidir quins elements del «Què ha d'incloure?» són més importants i quins menys, i donar a cada part el seu valor. Després heu de veure quants punts doneu a cada par i al quina nota final surt. Podeu matisar la nota final unes dècimes amunt o avall. Intenteu argumentar bé les vostres decisions el procés de discussió serà avaluat.

Ajudes del professor
Podeu presentar dos esborranys del vostre document. El primer per a la part de les dades, fins a cinc dies abans de l'entrega, i el segon per al document sencer, fins a tres dies abans de l'entrega. Presentar-los és opcional (però molt recomanable).

Temps de l'activitat
10 diesRecursos bàsics
Gran enciclopèdia catalana
Viquipèdia
Web oficial de Pakistan
Web de la casa Àsia


Avaluació
 • Autoavaluació: 10%
 • Completesa de la primera part: 10%
 • Completesa i qualitat de la segona part: 10%
 • Procés de discussió:
  a) Quan elaboreu el document: 10%
  b) Quan avalueu un altre grup: 20%
 • Nota que us posa un altre grup: 20%
 • Ús d'un vocabulari propi: 10%
 • Altres aspectes: 10%
  • Aquesta categoria inclou la fiabilitat de les fonts alternatives, l'ortografia i la correcta edició del text (paràgrafs, negretes, cursives, etc.) També es valorarà la correcció en la discussió.