UD 5 - Som bons o dolents per naturalesa?

Objectiu
Redacció consensuada d'un article, d'una llargada màxima de 2500 caràcters (una pàgina aproximadament).

Què ha d'incloure?
 • Breu explicació de la posició de Hobbes sobre el dilema.
 • Breu explicació de la posició de Rousseau sobre el dilema.
 • Valoració dels arguments de l'un i l'altre en relació amb la vostra opinió.
 • Expressió nítida de la vostra opinió.
 • Matització de la vostra opinió segons el curs del procés de discussió que heu seguit.

Mètodes
Una vegada hageu explicat la posició dels dos autors heu de discutir, mitjançant el canal de discussió del wiki, si creieu que som bons o dolents per naturalesa. Aquest procés de discussió serà avaluat.

Ajudes del professor
No es podrà entregat cap esborrany. L'entrega del text serà d'una sola vegada.

Temps de l'activitat
7 dies

Recursos bàsics
Material que se us entrega per a fer l'artícle.
Diccionari filosòfic Ferrater i Mora.
DIEC2

Avaluació
 • Autoavaluació: 10%
 • Completesa i qualitat del text final: 20% de la puntuació total.
 • Procés de discussió: 40% de la puntuació total.
 • Ús d'un vocabulari propi: 20% de la puntuació total.
 • Altres aspectes: 10% de la puntuació total.
  • Aquesta categoria inclou la fiabilitat de les fonts alternatives, l'ortografia i la correcta edició del text (paràgrafs, negretes, cursives, etc.) També es valorarà la correcció en la discussió.