UD 4 - Definició d'ésser humà

Què ha d'incloure?
  • Aspectes biològics de l'ésser humà.
  • Aspectes evolutius de l'ésser humà.
L'evolució dels humans és el seguit de canvis que van sofrir alguns primats fins arribar a constituir l'actual espècie d'Homo sapiens sapiens. Els canvis més importants i, per això mateix, els més discutits, serien els relatius a l'aparició de la parla, el bipedisme i la fabricació d'estris.
  • Aspectes psicològics de l'ésser humà:
L'ésser humà es un animal dotat de consciencia. Això vol dir que és conscient del que fa, del seu entorn, d'una manera diferent que els animals. A més l'ésser humà te llenguatge, no com els animals, perr això pot parlar i escriure sobre tot lo que l'envolta i fer ciència i descobrir la veritat.
(de moment es el que se ma vingut al cap, falta un troç)
  • Una valoració del paper que juga la socialització en la vida de l'ésser humà. També podeu incloure una petita definició de socialització.
  • Una valoració del paper que juga la cultura en la vida de l'ésser humà. També podeu incloure una petita definició de cultura.
  • Una valoració del paper que juga la tècnica en la cultura, la socialització i la vida de l'ésser humà. També podeu incloure una petita definició de tècnica.
  • Una postura raonada que defensi o ataqui la pretensió d'especificitat de l'ésser humà (davant dels animals).